Solicitare dezbatere publica proiect reorganizare vama

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

            Având în vedere proiectul de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, anexat în copie prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta a fost elaborat de instituţia dvs.

În caz afirmativ, urmare a prevederilor art. 7 alin (9) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public acest proiect de act normativ.

hg1

hg2

Comentarii

comentarii