Solicitare masuri avute in vedere la reorganizarea ANAF conform Ordinului nr. 3612/2016

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

             Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi procesul de reorganizare aflat în derulare în cadrul instituţiei dvs. conform Ordinului nr. 3612/2016 al preşedintelui ANAF privind modificarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- Napoca, Brașov și București, vă rugăm să ne comunicaţi  care va fi situaţia, structura şi evoluţia probabilă a activităţilor şi ocupării forţei de muncă în cadrul agenţiei dvs şi de asemenea eventualele măsuri avute în vedere în cazul reducerii numărului de angajaţi.

adresa-anaf

Comentarii

comentarii