Parlamentul a adoptat o lege in care se solutioneaza o parte dintre revendicarile mitingului ProLex-SNPPC

Astăzi, 25 aprilie a.c., parlamentul (Camera Deputatilor fiind Camera Decizionala) a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017. Legea aproba OUG nr. 9/2017 cu modificari. Printre aceste modificari sunt si amendamentele propuse de Pro Lex si SNPPC cu ocazia mitingului.

Amendamentele aprobate sunt urmatoarele:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de prevederile art.31 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(32) Condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin.(31), inclusiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

 

3. La articolul 4 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat – pe baza pontajelor, şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit, se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(3) Cuantumul drepturilor salariale determinate potrivit alin.(2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca urmare a modalităţii de calcul utilizată în luna martie 2017.”

 

Nota Pro Lex:

Desi rezolvarea a depins de politicieni, astfel cum sustinea si deputatul Nicolicea, contributia sindicatelor a fost decisiva. Propunerile concrete si argumentate au condus la rezultate palpabile pentru politisti.

 

Comentarii

comentarii