Amendamentele adoptate in Comisia de munca de la Camera Deputatilor, referitoare la personalul ANAF

Principalele amendamente adoptate in Comisia de munca de la Camera Deputatilor, referitoare la personalul ANAF sunt urmatoarele:
– Începând cu 1 decembrie 2018, se  acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Acestea  se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară;
-De la 1 decembrie 2018, se acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la  nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic;
– Din 1 iulie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare;
– Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de bază, , precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
– În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzuta de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat;
– În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază sunt mai mari decât cele stabilite pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari, ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022;
– Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% si nu de un spor ca pana acum;
-Salariul de baza pentru inspector vamal, grad profesional asistent  a crescut de la 4302 la 4647 in timp ce pentru grad profesional debutant  a scazut la 3950 de la 4216.

Comentarii

comentarii