Reincadrare si stabilire salarii de baza la ANAF

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

            Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii instituţiei dvs. vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă avute şi le vor fi stabilite salariile de bază corespunzătoare, conform actului normativ sus-menţionat.

Adresa ANAF reincadrare si stabilire salarii de baza

Raspuns ANAF reincadrare

Comentarii

comentarii