Solicitare Ministerul Muncii reincadrare salariati ANAF

Către,

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

            Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă avute şi le vor fi stabilite salariile de bază conform actului normativ sus-menţionat.

Precizăm că potrivit Anexei VIII, Capitolul I lit. A pct. I personalul acestor instituţii este încadrat în administraţia publică centrală şi va beneficia de salariile de bază corespunzătoare acestor funcţii.

Adresa M Muncii reincadrare salariati ANAF

Raspuns M Muncii reincadrare personal ANAF

Comentarii

comentarii