Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Art.III. – (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale

Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la

nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul

aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la alin.(1), precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Pentru funcțiile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care nu au corespondent în statul de funcții al aparatului central al

Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin.(1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcții existente la nivelul direcțiilor generale

regionale ale finanțelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform

alin.(1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin.(2).

(4) Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin.(3) beneficiază de creșterea salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispozițiilor alin.(1) pentru funcția cu care se asimilează.

În situația în care din aplicarea dispozițiilor alin. (1) pentru aceeași funcție rezultă creșteri salariale procentuale diferite, pentru funcțiile prevăzute la alin.(3) se va calcula și acorda o creștere procentuală medie.

(5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăși salariul aferent funcției prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin.(1).

(6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creșterii salariale prevăzute la alin.(3) și (4) sunt, pentru funcțiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității,

nivelul de coordonare, iar pentru funcțiile de execuție acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii, atribuțiile specifice.

(7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin.(6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanţelor publice putându-se aproba și alte criterii de asimilare, precum și metodologia concretă de acordare a creșterii salariale procentuale prevăzute la alin.(3) și (4).

(8) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin.(1), respectiv alin.(3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menține în plată cuatumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.

(9) Pentru personalul nouîncadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin.(1) sau, după caz, alin.(3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit în condițiile prezentei legi, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16487

modificari propuse

Comentarii

comentarii