Proiect modificare OMAI nr. 140/2016 – Proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ

Anexa nr.1

(Anexa nr.31 la Ordinul m.a.i. nr.140/2016)

 

 

 

Proba, normele și baremele

pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante

 

 

 1. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice
 2. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
 3. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 4. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25”. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.
 5. Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 6. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.
 7. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.
 8. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
 9. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.
 10. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.
 11. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.
 12. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.

 

Notă: În cazul în care condiţiile meteo împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se desfăşoară în sala de sport.

Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații vor fi anunțați de modificările care pot să apară.

 

 1. Organizarea şi desfăşurarea probei „traseu practic-aplicativ”
 2. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
 3. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”.
 4. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.
 5. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori.

 

 1. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:
 2. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat”.

Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.

 1.  Alergare 18 metri.
 2.  Ocolire jalon.
 3. Alergare 8 metri.
 4. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):

După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.

 1. Alergare 10 metri.
 2. Ocolire jalon.
 3.  Alergare 4 metri.
 4. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):

Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m.

 1. Alergare 5 metri.
 2. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):

Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 m.

 1. Alergare 2 metri.
 2.  Ocolire jalon.
 3. Alergare 20 de metri.
 4. Ocolire jalon.
 5. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):

Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

 1. Ocolire jalon.
 2. Alergare 10 metri.
 3. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):

Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.  

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.

 1. Alergare 2 metri.
 2.  Ocolire jalon.
 3. Alergare 2 metri.
 4. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):

Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m.

 1. Alergare 4 metri.
 2. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):

Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică.

 1. Alergare 4 metri.
 2. Ocolire Jalon.

28 Alergare 10 metri.

 1. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):

Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.

 1. Ocolire jalon.
 2. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):

Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).

Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.

 1. Alergare 20 metri.
 2. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):

Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.

În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat”.

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.:5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.

 1. Sosire.

 

 Nota Pro Lex:

Pro Lex intentioneaza sa propuna urmatoarele modificari:

la proba 11 Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi, propunem sa se foloseasca o singura greutate pentru ca in practica exista situatii in care trebuie sa folosesti doar o greutate si nu doua cu mase egale;

la 29 proba Transportul unui manechin prin târâre, propunem ca  greutatea manechinului sa fie de minim 60 kg pentru ca in practica este nevoie sa transporti prin târâre nu doar copii (pana in 40 kg);

Orice persoana care are alte propuneri si observatii, le poate trimite pana miercuri 08.11.2017 pe adresa lincuvasile@prolex.ro

Comentarii

comentarii