Solicitare verificare avize ANFP pentru desfiintare Politie Locala

Către,

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

         Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, vă rugăm să verificați modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici, ori de câte ori este cazul, în situația reorganizării instituțiilor administrației publice locale prin desființarea structurilor de poliție locală din cadrul acestora.

În cazul reorganizării activității, conform art. 107 alin (1) din Legea nr. 188/1999  instituțiile publice ,, au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice.”

Totodată în ceea ce privește instituția Poliției Locale, conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 155/2010, aceasta ,, se organizează și funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică.”

De asemenea potrivit art. 1 alin (1) din același act normativ ,, Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

  1. a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
  2. b) circulația pe drumurile publice;
  3. c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
  4. d) protecția mediului;
  5. e) activitatea comercială;
  6. f) evidența persoanelor;
  7. g) alte domenii stabilite prin lege.”

În ceea ce privește personalul poliției locale, conform art. 14 din legea nr. 155/2010, acesta ,, este compus din:

  1. a) funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;
  2. b) funcționari publici care ocupă funcții publice generale;
  3. c) personal contractual.”

Funcția publică specifică, așa cum este și cea de polițist local, reprezintă conform art. 7 alin (3) din Legea nr. 188/1999 ,, ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice, stabilite în vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.”

Având în vedere cele de mai sus rezultă faptul că în situația desființării structurilor de poliție locală instituțiile administrației publice locale sunt în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific în scopul realizării prerogativelor acestora de putere publică. Menționăm că toate aceste atribuții menționate mai sus, sunt stabilite exclusiv în sarcina Poliției Locale, așa cum sunt prevăzute la art. 6 din Legea poliției locale nr. 155/2010.

Totodată vă rugăm să aveți în vedere verificarea respectării legislației și în situația reorganizării activității Poliției Locale

prin reducerea de posturi, deoarece conform art. 100 alin (4) din legea nr. 188/1999 ,, Reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de peste 50% sau dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.”

Adresa ANFP verificare avize desfiintare Politie Locala

Comentarii

comentarii