Propunerile Pro Lex pentru eficientizarea activitatii in cadrul M.A.I.

Stimate
Domnule Marcel VELA, ministru al afacerilor interne

Urmare a discuțiilor purtate în ședința de dialog social din data de 15.01.2020, vă transmitem propunerile Pro Lex privind măsuri de eficientizare a Ministerului Afacerilor Interne:
1. În domeniul reglementării legislative (care vizează parţial şi protecţia şi întărirea autorităţii poliţistului):
– adoptarea unui nou Statut al poliţistului, care să elimine discriminările, articolele susceptibile a fi declarate neconstituţionale, să delimiteze clar funcţiile autentice de poliţie faţă de cele de specialişti, corp unic de ofiţeri de poliţie şi o reglementare clară a carierei bazată pe performanţe profesionale, acordarea asistenţei juridice gratuite poliţiştilor ultragiaţi;
– salarizare corespunzătoare prin reducerea diferenţei dintre ofiţeri şi agenţi;
– majorarea sporului pentru polițiștii din structurile de poliție judiciară;
– acordarea sporului pentru serviciul de permanență la domiciliu;
– modificarea OMAI nr. 577/2008 privind programul de lucru.

2. În domeniul resurselor umane:
– mai multe locuri la Academia de Poliţie pentru agenţii de poliţie;
– reducerea cheltuielilor cu compensaţia pentru chirie, precum şi diminuarea mişcărilor de personal prin recrutarea pe judeţe a cursanţilor pentru şcolile formare profesională a agenţilor de poliţie;
– ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante în cel mult 6 luni de la vacantare;
– eliminarea derogărilor şi respectarea condiţiilor de studii într-o anumită specialitate necesare pentru ocuparea funcţiilor de conducere de conducere şi de execuţie;
– îndeplinirea atribuţiilor din fişa postului de către toţi poliţiştii şi desfăşurarea activităţii în cadrul structurii în care sunt încadraţi (ne referim la poliţiştii care desfăşoară activitate de conducători auto şi secretariat, deşi figurează în structuri de ordine şi siguranţă publică);
– funcţiile de nivel superior să fie repartizate proporţional tuturor structurilor, nu preponderent celor din neoperativ cum este în prezent;
– modificarea și completarea prevederilor referitoare la organizarea concursurilor, astfel încât să fie reglementate următoarele aspecte:

– subiectele cu caracter general să fie într-o proporție mai mică decât cele de specialitate, iar ponderea în punctajul general să fie direct proporțională cu numărul subiectelor din fiecare categorie;
– stabilirea numărului de variante corecte pentru fiecare subiect/întrebare;
– interzicerea aranjării răspunsurilor după un anumit algoritm logic, ușor identificabil;
– stabilirea unei proceduri de întocmire a subiectelor de către comisiile centrale de concurs și de transmitere a acestora către comisiile de concurs de la subunități;
– întocmirea mai multor variante de subiecte și obligativitatea desfacerii tuturor plicurilor cu variante pentru a fi vizualizate de candidați, înaintea începerii concursului;
– obligativitatea opisării tuturor documentelor din dosarul de concurs;
– obligativitatea șefilor de a întocmi evaluarea profesională a candidaților, în perioada de înscriere, dacă situația o impune;

3. În domeniul protecţiei poliţiştilor:
– programe periodice de decompresie a stresului;
– organizarea mai multor şedinţe de tragere cu armamentul din dotare;
– îmbunătăţirea pregătirii sportive a poliţiştilor prin asigurarea unor baze de antrenament şi a timpului necesar pregătirii sportive;
– dotarea poliţiştilor din structurile de ordine publică şi rutier cu arme neletale (pistoale cu şocuri electrice);
– dotarea poliţiştilor de la rutier cu camere de luat vederi;- dotarea polițiștilor cu uniforme de calitate.

4. Eficientizarea activităţii:
– asigurarea logisticii (tipizate, coli de scris, consumabile pentru imprimante, calculatoare, imprimante, copiatoare şi faxuri);
– continuarea programului de înnoire a parcului auto;
– reducerea timpului alocat situaţiilor, statisticilor, bilanţurilor;
– folosirea judicioasă a resursei umane astfel încât să nu fie suprasolicitată prin multe acţiuni care necesită muncă suplimentară sau prin repartizarea unui număr foarte mare de dosare/lucrări pentru a acoperi deficitul de personal;
– renunţarea la sistemul indicatorilor generali de performanţe (amenzi, reţinuţi, arestaţi, etc.), adaptarea la specificul zonei/ situaţiei operative, concomitent cu intensificarea acţiunilor de prevenţie;
– stimularea poliţiştilor să se facă cu transparenţă şi cu obiectivitate. Salariile de „excelenţă” să fie repartizate proporțional tuturor unităților subordonate;
– deplasări ale şefilor din IGPR şi minister la unitățile de poliţie pentru a evalua şi ameliora condiţiile de muncă ale poliţiştilor, precum şi pentru a cunoaşte realitatea problemelor specifice cu care se confruntă;
– modificarea sistemului de probaţiune şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale (sancţiuni alternative amenda/munca în folosul comunităţii şi transformarea acestora dacă nu sunt plătite/efectuate, în închisoare contravenţională);
– recompensarea poliștilor cu un anumit procent din amenzile dispuse;- transmiterea administrării sediilor poliției rurale către UAT;
– modificarea legii nr. 195/2001 legea voluntariatului, în sensul reglementării drepturilor şi obligaţiilor persoanelor care încheie contract de voluntariat cu structurile de poliţie.

5. Îmbunătăţirea relaţiei cu mass-media
Comunicarea doar prin purtătorii de cuvânt, fără prezenţa specialiştilor în studiourile de televiziune, nu este satisfăcătoare. Orice informaţie de interes public trebuie însoţită şi de un punct de vedere oficial al instituţiei, de natură să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.
6. Îmbunătăţirea comunicării cu angajaţii
– organizarea cu periodicitate a şedinţelor pe teme de interes profesional în care să fie încurajată libera exprimare şi propunerea de soluţii;
– participarea specialiştilor din minister şi IGPR la emisiunile în direct de la postul de televiziune on-line PROLEX.TV, pentru a răspunde întrebărilor poliţiştilor şi pentru a discuta problemele de interes profesional, salarial sau logistic.
Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte
Vasile Lincu

Comentarii

comentarii