Observații la proiectul de modificare al Legii nr. 205/2004 – protecția animalelor

Nr 3181/03.09.2020

Către, 

Ministerul Afacerilor Interne 

  

  

         Referitor la proiectul de modificare al Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aflat în faza de transparență decizională, prin prezenta formulăm următoarele propuneri și observații: 

  • Cap. VI1, la art. 241 alin (2), după litera e) se adaugă litera f) astfel: lăsarea unui animal de companie intr-un autovehicul încuiat, parcat la soare, la temperaturi ridicate.” – adaugând această situație de pericol pentru care se poate emite ordin de plasare a animalului în adăpost. 

Temperatura din interiorul unui autovehicul poate creste cu până la 200 C în 20 de minute atunci când este staționată la soareputând cauza destul de repede decesul animalului. 

  

  

Cu stimă, 

 

Comentarii

comentarii