Sporul pt. studii superioare (25%) câștigat definitiv pt. un membru din cadrul IPJ Constanta

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 5566/3/2019
Data inregistrarii 29.07.2020
Data ultimei modificari: 04.01.2021
Sectie: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Recurs

 

Părţi

Nume Calitate parte
SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX – PENTRU GEORGESCU DANIEL Recurent Reclamant
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANŢA Intimat Pârât

 

Şedinţe

28.12.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C3 RECURS
Tip solutie: cu casare
Solutia pe scurt: Dec.civ.nr.1139/CA/28.12.2020 Admite recursul. Casează în parte sentinţa recurată şi rejudecând dispune: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul să recalculeze şi să acorde reclamantului salariul de bază şi sporurile prin raportare la nivelul maxim de salarizare stabilit pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii şi de desfăşurare a activităţii din cadrul instituţiei pârâte, aflat în plată, începând cu data de 25.02.2016. Obligă pârâtul să plătească reclamantului diferenţele de drepturi salariale dintre sumele primite şi sumele rezultate în urma recalculării, actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală aferentă începând cu data exigibilită?ii fiecărei obliga?ii până la data plăţii efective . Menţine dispoziţiile sentinţei recurate privind admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi respingerea cererii reclamantului GEORGESCU DANIEL PRIN SINDICATUL NAŢIONAL “PRO LEX” de obligare a pârâtului, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CONSTANTA la plata diferenţelor salariale aferente perioadei 13.02.2016-24.02.2016, ca fiind prescrisă. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei azi, 28.12.2020. Jud.O.D. – gref.M.N.
Document: Hotarâre  1139/2020  28.12.2020

Comentarii

comentarii