Sesizăm ICCJ pentru lămurirea unor chestiuni de drept- specialist de clasă

Având în vedere practica neunitară la nivelul instanțelor de contencios administrativ solicităm sesizarea ICCJ pentru a se pronunța asupra interpretării normei legale.

Dreptul este născut prin art. 28 din Capitolul II, Secțiunea a 3-a din Anexa VI a Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă aplicarea este condiționată de emiterea unui ordin al ordonatorului principal de credite (OMAI).

Consideram ca Ordonatorul de credite are OBLIGATIA de a emite de indata orice act administrativ care pune in aplicare legea, astfel că Legea 153 este in vigoare din anul 2017 iar MAI a emis ordinul (ca norma metodologică) abia in 2020 cu aplicare din 2021, la distanta de 3 ani de la intrarea in vigoare a legii, NEEXISTAND NICIUN TEMEI LEGAL PENTRU A SE PROCEDA ASTFEL.

Putem spune că polițiștii aveau acest drept încă de la intrarea in vigoare a legii, iar după emiterea ordinului ar fi avut de încasat si sumele aferente anilor 2018-2020, având mai multe procese pe rolul instanțelor, cu soluții contradictorii, la faza de fond.

Comentarii

comentarii