Ordonanța trenuleț 2022 și solicitările Pro Lex

Anul 2023 trebuai să fie, conform Legii nr 15/2017, anul în care intram în normalitate, scăpam de salarizarea după norme abrogate din 2010 iar salariul de funcție al unui polițist s-ar fi calculat după formula (coeficient de ierarhizare X salariu minim brut).

Realitatea este că, așa cum deja prevedeam, Guvernul se transformă din putere executivă în legiuitor și lansează un proiect de OUG care amână, derogă sau chiar modifică legea.

Am transmis către Ministerul Finanțelor dar și către Guvern solicitările noastre:

 

Nr. 6650/06.12.2022

Către,
Guvernul României
Ministerul Finanțelor

Având în vedere proiectul de ordonanţă de urgenţă  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor, în procedură de transparență decizională, în data de 29.11.2022, vătransmitem următoarele solicitări:
Eliminarea Art. I. , alin (1). „Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 12 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăși valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu 2.500 lei.”
Eliminarea Art. I. , alin (5). „În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care 5 beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cu excepția soldei de grad și a salariilor de grad, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
Eliminarea Art. I. , alin (6). „Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2022.”
Modificarea art. II alin. (2) și (3) prin introducerea polițiștilor locali în categoria personalului exceptat de la prevederile Art. II alin. (1) din proiect.

Totodată solicităm aplicarea art. 12, alin (2) din Legea nr.153/2017 „Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele  nr. I – VIII  cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.”

Cu stimă,

Președinte
Vasile Lincu

 

Comentarii

comentarii