Procese și model de împuternicire Poliția Română si Poliția de Frontiera

Obiectul acțiunii Fidelitate Sume compensatorii Salarizarea la nivel maxim

(lg 71)

Premiul anual (al 13-lea salariu) Sporul de studii superioare (25%) Salarizarea la nivelul

funcției încadrate

Descriere Acordarea sumei compensatorii reprezentând fostul spor de fidelitate, în funcție de vechimea în instituție Scoaterea sumelor compensatorii din componența salariului de funcție, adică fostele sporuri ce nu se mai regăsesc în legislația actuală Salarizarea la nivelul maxim al funcției de agent, respectiv ofițer de poliție Majorarea salariului cu echivalentul premiului anual Acordarea sumei compensatorii echivalente sporului de 25 la sută acordat agenților de poliție cu studii superioare Salarizarea din ștatul de funcții sau din fișa postului

Ex: TCO pe funcție de ofițer specialist I, dar salarizat pe ofițer II; încadrare directă/absolvent școala de agenți, încadrat pe agent I salarizat pe agent IV

Documente necesare Imputernicire recuperare spor fidelitate (1) tabel Imputernicire sume compensatorii si sporuri aferente politie tabel, copie  diplomă de licență, după caz Imputernicire L 71-2017 salarizare la nivel maxim – politie tabel,

copie diplomă de licență, după caz

PREMIU ANUAL – 13-lea-salariu actiune 2016 politie tabel Imputernicire recuperare spor studii superioare politie (1) tabel,

copie diploma de licență

 

Mai multe informatii aici

Împuternicire individuală,

Ordin acordare grad profesional,

Dispoziția de numire în funcție + anexă

Fișa postului

Dovada salarizării pe o funcție inferioară celei încadrate (dacă nu reiese din dispoziția de numire)

Mai multe informatii aici 

Exemple Procese câștigate actiune noua actiune noua 20201/3/2017

10628/3/2018

31839/3/2016 28564/3/2017 27863/3/2017 27863/3/2017 1349/3/2017

 

Asistență juridică gratuită în cazuri penale sau civile (ex – anulare sancțiuni disciplinare, ultraj, etc)

 

Comentarii

comentarii