Consultare pentru legea salarizarii

Membrii sunt rugati sa trimita la adresa de e-mail office@prolex.ro, pana vineri 28.10.2016 ora 10, propuneri si observatii cu privire la următoarele subiecte : ·         Ordinea (ierarhia) funcțiilor – este în regulă în grilele din L. 284/2010 sau există propuneri de modificare? ·         Există funcții omise în grilele aflate în vigoare? Așteptăm propuneri de includere. ·         […]

Uzul de arma cu noile modificari

Lege nr. 17 din 02/04/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor   CAPITOLUL III Uzul de armă   Art. 46. – Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor. Art. 47. – Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de […]

INVITATIE SEDINTA DE DIALOG SOCIAL M.A.I. – LUNI 04.07.2016 ORA 11.00, cu privire la Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

INVITATIE SEDINTA DE DIALOG SOCIAL M.A.I. – LUNI 04.07.2016 ORA 11.00 Ordinea de zi a ședinței Comisiei de Dialog Social este următoarea :          Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;       Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Regulamentului de aplicare […]

Solicitare intrevedere ministru MDRAP, cale prealabila protestelor stradale

Nr. 94192/22.02.2016     Către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Domnului viceprim-ministru Vasile Dîncu     Prin prezenta vă solicităm să fiţi de acord cu o întâlnire de dialog social la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în perioada 01-11 martie 2016, la care să participe lideri ai grupelor sindicale ale subscrisului, constituite […]

OUG nr. 57/2015privind salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene şi măsuri fiscal-bugetare

    Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 […]

Hotărârea nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a normei de hrana

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.      Art. 1. – Personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp […]

Legea poliţiei locale nr. 155/2010

    Text actualizat la data de 13.06.2015. Actul include modificările din următoarele acte: – O.U.G. nr. 65/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 20/10/2014. – Ordonanţa nr. 7/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30/01/2015. – O.U.G. nr. 2/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 13/03/2015. […]

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici

___________ Text actualizat la data de 24.04.2014. Actul include modificările din următoarele acte: – O.U.G. nr. 125/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 13/10/2008. – O.U.G. nr. 229/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009. – O.U.G. nr. 3/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 11/02/2009. – O.U.G. nr. 37/2009 publicată în Monitorul Oficial, […]

Ordinul MDRAP nr. 502/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

Ordinul nr. 502/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale. Ţinând cont de prevederile art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (11) din Ordonanţa […]

Ordinul nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul MDRAP şi al MFP nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ministerul Finanţelor Publice Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor […]