Actiune in instanta pentru recuperarea de venituri salariale

In anul 2015 pentru personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice, s-a stabilit salarizarea la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Aceste prevederi au fost introduse prin punctul 1. din Legea nr. 71/2015 începând cu data de 09.04.2015.

Desi conform prevederilor legale invocate de aceasta prevedere, trebuia sa beneficieze si personalul,, din celelalte institutii si autoritati publice” pana in prezent de acest nivel de salarizare au beneficiat numai angajatii de la Parlament, Consiliul Concurentei si Curtea de Conturi.

Cu toate ca unul din principiile sistemului de salarizare se refera la echitate şi coerenţă, respectiv remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, in prezent in toate institutiile publice exista angajati incadrati pe aceeasi functie publica, cu acelasi grad profesional, dar platiti cu salarii diferite.

Urmare a faptului ca se treneaza remedierea acestor disfunctionalitati, organizatia noastra recomanda tutoror membrilor sai, in cazul in care pot face dovada ca pe acelasi post ocupat exista un nivel de salarizare mai mare decat cel pe care il au, sa o trimita pe adresa sindicatului pentru a merge in instanta in vederea recuperarii sumelor respective.

Astfel in vederea initierii acesteia este necesara o adeverinta de la locul de munca al dvs. din care sa reiasa functia, gradul si salariul de baza , precum si un document (adeverinta, fluturas de salariu etc.) de la un alt angajat care are un salariu de baza mai mare pentru aceeasi functie publica detinuta.

Anexat aveti imputernicirea si tabelul ce va fi completat de persoanele care indeplinesc conditiile respective.

imputernicire pentru instanta venituri diferite

Tabel recuperare venituri

 

 

 

 

Comentarii

comentarii