Solicitare nivel maxim de salarizare

Către,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

 

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi care este cuantumul salariilor de bază la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate conform prevederilor art. I,  pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Adrese DGRFP

Comentarii

comentarii