Preluarea activității în domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a posturilor și personalului aferent acestei activități, în cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice are ca obiect înființarea în cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice a Centrului Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin schimbarea denumirii Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a posturilor și personalului aferent acestei activități, de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

Proiect oug

Nota fundamentare

Comentarii

comentarii