Premiul anual (al 13-lea salariu) castigat in prima instanta pentru 4 membri din cadrul STPF Suceava

Premiul anual (al 13-lea salariu) castigat in prima instanta si pentru 4 membri din cadrul STPF Suceava
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx…
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Obligă pârâta ca să includă în salariu, începând cu 21.12.2016 pentru membrii de sindicat Slanovschi Dan Vasilică, Mechno Vladimir Ioan ?i Grigorean Gheorghi?ă, respectiv începând cu 25.01.2017 pentru membrul de sindicat Dariciuc Mihai Alin, premiul anual pentru anul 2010 ?i să plătească diferen?a dintre salariile cuvenite ca urmare a includerii în salariu a premiului anual pentru anul 2010 ?i salariile efectiv achitate de la 21.12.2016, respectiv 25.01.2017 până la data includerii în salariu a premiului anual pentru anul 2010 sau, după caz, data încetării raporturilor de serviciu cu pârâta, sumele urmând a fi actualizate cu indicele infla?iei de la data scaden?ei lunare până la data plă?ii efective. Obliga pârâta la plata către membrii de sindicat men?iona?i mai sus la plata dobânzii legale pentru diferen?ele de drepturi salariale cuvenite, de la data scaden?ei lunare până la data plă?ii efective. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.02.2018. 
Document: Hotarâre 752/2018 08.02.2018

Comentarii

comentarii