Solicitare MDRAP verificare masuri desfiintare Politia Locala

Către,

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 

         Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vă rugăm să verificați modul prin care autoritățile administrației publice locale promovează unele măsuri luate în scopul eficientizării serviciilor publice prestate cetățeanului. Astfel Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale adoptă hotărâri prin care se reorganizează activitatea instituțiilor administrației publice locale (primării) prin desființarea structurilor de poliție locală din cadrul acestora, lipsind în acest mod cetățeanul de unele servicii necesare aflate exclusiv în sarcina acestei categorii de personal.

În ceea ce privește instituția Poliției Locale, conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 155/2010, aceasta ,, se organizează și funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică.”

De asemenea potrivit art. 1 alin (1) din același act normativ ,, Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

  1. a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
  2. b) circulația pe drumurile publice;
  3. c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
  4. d) protecția mediului;
  5. e) activitatea comercială;
  6. f) evidența persoanelor;
  7. g) alte domenii stabilite prin lege.”

În ceea ce privește personalul poliției locale, conform art. 14 din legea nr. 155/2010, acesta ,, este compus din:

  1. a) funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;
  2. b) funcționari publici care ocupă funcții publice generale;
  3. c) personal contractual.”

Funcția publică specifică, așa cum este și cea de polițist local, reprezintă conform art. 7 alin (3) din Legea nr. 188/1999 ,, ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice, stabilite în vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.”

Având în vedere cele de mai sus rezultă faptul că în situația desființării structurilor de poliție locală instituțiile administrației publice locale sunt în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific în scopul realizării prerogativelor acestora de putere publică. Menționăm că toate aceste atribuții, menționate mai sus, sunt stabilite exclusiv în sarcina Poliției Locale și nu a altor structuri organizatorice din cadrul administrației publice locale, așa cum este prevăzut la art. 6 din Legea poliției locale nr. 155/2010.

Totodată vă rugăm să aveți în vedere verificarea respectării legislației și în situația reorganizării activității Poliției Locale prin reducerea unui număr important de posturi din statul de funcții, deoarece prin aceste măsuri o parte semnificativă din atribuțiile specifice încredințate prin lege administrației publice locale nu mai pot fi realizate, aducându-se în acest fel unele prejudicii cetățeanului de rând.

Adresa MDRAP verificare desfiintare Politia Locala

Comentarii

comentarii