Solicitare informatii ANAF cu privire la angajatii care sunt membri de sindicat

Către,

Agenția Națională de Administrare Fiscală

 

            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicați care sunt motivele care au stat la baza solicitării de informații instituțiilor din subordine cu privire la situația centralizată a persoanelor care sunt membri de sindicat.

Menționăm că în conformitate cu art. 29 din același act normativ :

,,(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici.

(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora.”

Anexat prezentei vă înaintăm în copie adresa FN transmisă de către instituția dvs. prin care se solicită aceste informații.

Adresa ANAF

Comentarii

comentarii