Solicitare ore suplimentare structuri trezorerie

Către,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

 

         Având în vedere prevederile art. 28 și 33 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicați dacă au fost efectuate ore suplimentare, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, de către angajații instituției dvs. din cadrul structurilor de trezorerie și în caz afirmativ care este numărul acestora pe fiecare structura organizatorică în parte.

adresa DGRFP Bucuresti Trezorerie

MINUTA CDS 06.09.2018

Comentarii

comentarii