Politistii locali de la sectorul 4, revin la serviciu.

Politistii locali de la sectorul 4, revin la serviciu.

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 27210/3/2018
Data inregistrarii 08.08.2018
Data ultimei modificari: 04.03.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
BAN EMILIEA MARINA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ A SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
STANCU MARIUS Pârât

 

Şedinţe

01.03.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C39 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7 din 31.01.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4. Dispune anularea Deciziei nr.192 din 08.03.2018 emisă de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4. Dispune reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior. Obligă pârâţii la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la reintegrarea în funcţia publică deţinută. Dispune suspendarea executării Deciziei nr. 192 din 08.03.2018 emisă de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Ia act că reclamantul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Executorie de drept cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii cu privire la celelalte capete de cerere. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. 
Document: Hotarâre  1402/2019  01.03.2019 

 

 

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 24198/3/2018
Data inregistrarii 16.07.2018
Data ultimei modificari: 28.02.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
PREDA ION PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 Pârât
STANCU MARIUS CIT. LA SEDIUL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 Pârât
CONSILUL LOCAL SECTOR 4 BUCUREŞTI

 

Şedinţe

28.02.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: C15 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate ca neîntemeiată. Admite acţiunea. Admite excepţia de nelegalitate şi constată nelegalitatea H.C.L. Sector 4 nr. 7/31.01.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4. Dispune anularea Deciziei nr. 338/08.03.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Poliţie Sector 4. Dispune reintegrarea reclamantului Preda Ion în funcţia deţinută anterior. Obligă pârâţii Primarul Sectorului 4 Direcţia Generală de Poliţie Sector 4 şi Stancu Marius, la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul până la reintegrarea în funcţia publică deţinută. Dispune suspendarea executării deciziei nr. 338/08.03.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Poliţie Sector 4 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare cu privire la celelalte capete de cerere. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti – secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Document: Hotarâre  1381/2019  28.02.2019

 

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 27625/3/2018
Data inregistrarii 13.08.2018
Data ultimei modificari: 07.03.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
BACICO DANIEL PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 BUCUREŞT Pârât
STANCU MARIUS

Şedinţe

05.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C33 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia de nelegalitate şi constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.7 din 31.01.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4. Admite cererea de chemare în judecată. Dispune anularea Deciziei nr. 289 din 08.03.2018 emise de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4. Dispune reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior. Obligă pârâtul Primarul Sectorului 4 Bucureşti la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la reintegrarea în funcţia publică deţinută. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată, azi, 05.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Document: Hotarâre  1449/2019  05.03.2019

 

 

Comentarii

comentarii