Adresa MAI – reprogramare psihologic concurs IGI

Nr. 126255 din 03.10.2019

Către,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Vă supunem atenției următoarea situație:

In data de 13.09.2013, pe site-ul oficial al Inspectoratului General de Imigrări, la secțiunea Carieră, a fost publicat un anunț referitor la organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer la Serviciul Imigrări Timiș, cu recrutare atât din sursă externă cât și din rândul agenților de poliție cu studii superioare.
Termenul de depunere a dosarelor la sediul Inspectoratului General de Imigrări din București a fost în perioada 16.09-20.09.2019, examenul scris fiind programat pentru data de 09.11.2019.
Referitor la testarea psihologică, în anunțul de concurs s-a precizat că ”data, ora și locul desfășurării evaluării vor fi stabilite de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în funcție de numărul candidaților și va fi comunicată în timp util acestora prin afișare pe pagina de internet a instituției www.igi.ro, la secțiunea cariera;”

Anunțul privind testarea psihologică a fost afișat în data de 27.09.2019 (vineri după-amiaza), activitatea fiind programată pentru data de 30.09.2019 (luni).

În aceste condiții, mai mulți candidați nu au avut posibilitatea organizării deplasării la București, constând în solicitarea învoirii de la locul de muncă și rezervarea locurilor în mijloacele de transport în comun, astfel că sintagma ”în timp util” a rămas fără consistență.

Având în vedere situația prezentată, vă solicităm să dispuneți unității organizatoare programarea unei noi testări psihologice, la o dată ce va fi comunicată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurare.

Cu stimă,

Președinte
Vasile Lincu

Comentarii

comentarii