Sesizare Prefect Hunedoara ref HCL de reorganizare Politia Locala Deva

Nr. 3719/23.10.2020

 

 

         Către,

         Instituția Prefectului Hunedoara,

 

 

                   Domnule prefect,

 

         Prin prezenta, în numele membrilor de sindicat, funcționari publici în cadrul Primăriei Deva, vă solicităm să constatați nelegalitatea HCL nr. 387/2020 astfel cum a fost modificată prin   HCL nr. 390/2020 pentru următoarele motive:

 

În fapt,

La data de 15.10.2020 a fost aprobată Hotărârea nr. 387/2020 privind reorganizare aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Deva cu modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare.

La data de 19.10.2020, a fost aprobată Hotărârea nr. 390/2020 privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului local nr.387/2020 privind reorganizare aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Deva cu modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare.

        

 1. HCL-ul 387/2020 nu au avut aviz de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

Ambele hotărâri au fost aprobate fără a fi solicitat și primit avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), conform prevederilor art. 402 alin. 1 și 2 din OUG nr. 57/2019:

„(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2), cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, la stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică, în parte, de către conducătorul acesteia, pe baza activităților prevăzute la art. 370 alin. (1) – (3), precum și reorganizarea activității autorității sau instituției publice, în condițiile prevăzute la art. 408.

(2) Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este prealabil și obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alin. (1) și se emite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (4).”

 

 1. HCL-ul 387/2020 nu este întemeiat în drept

 

 • HCL-ul 387/2020 nu prevede articolul în baza căruia s-a făcut reorganizarea instituției

 

 • Temeiul de drept invocat pentru aprobarea HCL-ului 387/2020 nu are legătură cu ceea ce s-a adoptat

 

Codul administrativ adoptata prin OUG nr. 57/2019 precizează extrem de clar atribuțiile consiliului local la art. 129. În ceea ce privește rolul consiliului în exercitarea atribuțiilor sale, la alin. 3 lit. c)  din articolul menționat, ni se arată că, acesta:aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;”

 

Vă rog să constatați faptul că prin HCL nu s-a reorganizat regie autonomă sau societate de interes local, ci structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

2.3 HCL 387/2020 modifică o organigramă care nu era în vigoare, deci modifică HCL 245/2013 ce a fost abrogat prin HCL 7/2020

 

În fapt, la data de 19 octombrie 2020 era în vigoare Hotărârea nr. 7/2020 privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva, aprobată în data de 28 ianuarie 2020.

Cu alte cuvinte, HCL 7/2020 nu a fost modificată sau abrogată, deci este în vigoare și în prezent.

 

 1. HCL 387/2020 nu cuprinde elementele de formă obligatorii pentru un act administrativ

 

 • HCL 387/2020 nu prevede instanța competentă să soluționeze plângerea împotriva actului administrativ cu caracter normativ
 • HCL 387/2020 nu prevede termenul până la care se poate depune plângerea împotriva actului administrativ cu caracter normativ

 

 1. HCL 387/2020 este neoportuna

 

În contextul pandemiei și a mobilizării forțelor de ordine din cadrul primăriei alături și în subordinea structurilor de poliție, desființarea unui număr impresionant de posturi din cadrul poliției locale este neoportun, chiar periculos pentru populația municipiului Deva.

 

 1. HCL 387/2020 adoptă o organigramă care face instituția nefuncțională

 

În acest sens, dăm doar trei exemple:

 • La Compartiment Bază de date (Dispecerat) este doar un post. Serviciul la poliția locală se efectuează în schimburi, 7 zile din 7, iar polițiștii locali au în dotare armament cu muniție letală. Funcționarul public de la dispecerat, chiar dacă presupunem că nu va beneficia de concediu și nu se îmbolnăvește, nici nu mai pleacă acasă tot anul, lucrând în fiecare zi 24 ore.
 • La compartimentul Fluidizare trafic rutier figurează un post. Cu alte cuvinte, un polițist asigură fluidizarea traficului rutier 24 ore din 24, 7 zile din 7. Mai mult, în anumite intersecții se impune să fie minim 2-3 polițiști care să poată asigura fluidizarea pe mai multe artere rutiere ale aceleași intersecții.
 • La Compartimentul Ordine și Liniște Publică, Paza Bunurilor, avem trei posturi la Paza Bunurilor, deci nu se poate asigura continuitatea serviciului în caz de concediu medical sau concediu de odihnă.

 

 1. HCL 387/2020 nu este fundamentată nici economic

 

HCL 387/2020 nu a fost adoptată din motive economice întrucât funcțiile sunt bugetate până la sfârșitul anului. Mai mult, HCL referitor la bugetul instituției a rămas nemodificat.

 

Controlul de legalitate prin Instituția prefectului

 

 

În conformitate cu prevederile art. 200 din OUG nr. 57/2019, „Dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255.” În temeiul prevederilor art. 249 alin. 4, coroborat cu prevederile art. 255, ambele din OUG nr. 57/2019, vă rugăm să constatați nelegalitatea Hotărârilor nr. 387/2020 și 390/2020 printr-un aviz de nelegalitate și să dispuneți revocarea acestora și a actelor administrative subsecvente.

 

 

 

 

Cu stimă,

 

Președinte S.N. Pro Lex

Vasile Lincu

 

Comentarii

comentarii