Propuneri modificare HG 1061/2002 – privind uniforma de politie

 MAI raspuns ref la HG privind uniformele

Către, 

Ministerul Afacerilor Interne 

 Referitor la proiectul de modificare al H.G. nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, aflat în transparență decizională, prin prezenta formulăm următoarele propuneri și observații: 

 • Anexa 2, Norma 5, pct. II.16 – costum antrenament pentru protectie mușcătură câine – modificarea observației “se asigură numai pentru instructori câini”, astfel încât acest articol să intre și în dotarea conducătorilor câini, pentru antrenamentul câinilor calificați pentru categorii de serviciu bazate pe agresivitate. Instrtucori câini sunt considerați doar polițiștii din cadrul Centrului Chinologic Sibiu, însă exerciții și antrenamente ,unde e necesară prezența constumului de mușcătură, sunt executate de către toți polițiștii ce au în dotare câini de serviciu calificați pentru patrulare/intervenție și prelucrare urmă miros uman. 
 •  Anexa 2, Norma 5, pct II.17 – costum antrenament (bluză + 2 pantaloni), adăugarea articolului vestimentar “tricou” precum și adaugarea costumului de antrenament pentru sezonul rece, astfel cum este prevăzut și în prezent, (scurtă matlasată și pantalon) 

Nota:

MAI a acceptat propunerile de mai sus.

 • Reformularea art. 8, astfel încât articolele de uniformă să poată fi achiziționate de la operatori economici privați, în afara achizițiilor derulate de către unitățile de poliție, în anumite condiții. Există diverse cazuri unde apare necesitatea achiziției unui singur articol (tricou/pantalon), de la o zi la alta, în cazul ruperii/deteriorării acestuia în timpul serviciului, articolul fiind necesar polițistului intr-un timp scurt (a doua zi), cazuri care în prezent se rezolvau relativ ușor prin achiziția articolului de la operatorul privat, iar, pe viitor, aciziția va fi îngreunată, vor fi necesare stocuri la fiecare unitate de poliție, prezența măsurilor atipice, distribuirea unui singur articol dintr-un complet modular etc…  
 • Adaugarea art.9 care să prevadă “ prin excepție de la prevederile art. 8, producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice autorizate in acest sens de către ordonatorii de credit, cu respectarea specificațiilor tehnice de produs ale M.A.I., pe baza unui certificat de conformitate pentru articolul de uniforma ” 

Nota:

Propunerile nu au fost acceptate.

    

  Cu stimă, 

  Președinte 

  Vasile Lincu 

   

  MINUTA CDS 28.08.2020

  Anexa 1 propunere Europol

  Anexa 2 propunere Pro Lex

  Anexa 3 propunere Sed Lex

  Comentarii

  comentarii