Invitația de participare la Conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților administrației publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliţie locală”

Invitaţie la Conferinţa de prezentare
a proiectului
„Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților
administrației publice centrale cu atribuţii în domeniu,
în vederea creșterii calității serviciului public de poliţie locală”
cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988
– 17 noiembrie 2020 –
Către
Sindicatul Național ProLex (afiliat la Confederația Sindicală Națională MERIDIAN)
Domnului Președinte Vasile LINCU
Stimate Domnule Președinte,
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de
Beneficiar, prin Serviciul Dialog Social și Relația cu Structurile Asociative din cadrul
Direcției Generale Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene, implementează
proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităţilor administraţiei publice
centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție
locală” cod SIPOCA 722.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), se încadrează în Axa prioritară
1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și are ca scop consolidarea capacităţii
administrative a autorităţilor administraţei publice centrale şi locale cu atribuţii în
domeniul poliţiei locale şi realizarea unui management eficient al resurselor pentru
asigurarea unor servicii publice competitive şi a unor reglementări de calitate în scopul
creşterii gradului de satisfacţie al cetăţeanului.
Menționăm, ca obiectiv specific al proiectului, asigurarea unui management eficient al
carierei polițistului local prin îmbunătățirea cadrului legal incident poliției locale și
clarificarea competențelor polițiștilor locali.
De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, în implementarea acestui proiect vor fi
organizate focus grupuri, în care vor fi consultați atât reprezentanții autorităților
administrației publice locale și centrale, cât și reprezentanții organizațiilor sindicale și
profesionale ale polițiștilor locali.
Pentru o bună informare a tuturor factorilor care vor fi implicaţi în activităţile din cadrul
proiectului, MLPDA organizează în data de 17 noiembrie 2020, în intervalul orar:
09:30-13:00, Conferința de prezentare, la sala Paris Gauche a Hotelului Novotel
Bucuresti City Centre situat in Bucuresti, Calea Victoriei, 37B, Sector 1.
În acest context, vă adresăm rugămintea de a desemna un reprezentant al
instituției/organizației dumneavoastră care să participe la conferința mai sus menționată.
Anexăm proiectul de agendă a evenimentului precum și informațiile practice.
Precizăm că în cadrul evenimentului vor fi respectate normele de distanțare socială
impuse de legislația specifică în contextul pandemiei COVID19, motiv pentru care numărul
participanților este limitat (un reprezentant pentru fiecare instituţie/organizaţie).
Vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră la adresa de e-mail:
elena@visualexpert.ro, până la data de 12.11.2020, iar pentru eventuale informații
suplimentare, persoana de contact este Aurelia Lisan, consilier evaluare-examinare, din
cadrul MLPDA/DGJRPAE/SDSRSA, e-mail: aurelia.lisan@mlpda.ro, telefon: 0771.325.978
sau 0745.880.120.
Cu stimă,
SECRETAR DE STAT,
Augustin-Cătălin IAPĂ,
Reprezentant legal al Proiectului SIPOCA 72

Comentarii

comentarii