Model împuternicire pt recuperarea sumelor aferente majorării salariului de funcție cu titlul de specialist de clasă

Acest drept este prevăzut de Legea nr.153/2017 însă pentru aplicarea acestui drept era nevoie ca ordonatorul principal de credite (M.A.I.) să emită ordin de ministru în acest sens. Le-a luat peste 2 ani pentru a emite acest ordin, astfel că vom cere instanței să recunoască faptul că acest drept este născut în 2017 iar instituția trebuia să îl pună în plată incă de atunci.

Titlul de specialist de clasă se referă la 3 trepte de majorări salariale (2,5%-5%-7,5%) în funcție de vechimea în specialitate. Împuternicirea se poate descărca de  aici -> model Imputernicire specialist de clasa

ANEXA Nr. VI

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE “APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ”

 

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională

SECȚIUNEA a 3-a Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională

Art. 28. –

(1) Pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, în raport cu standardele de performanță profesională, personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional.

(2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obține/menține potrivit condițiilor, criteriilor și standardelor de performanță stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcțional deținute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

(4) Specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile și standardele de performanță se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

Comentarii

comentarii