amendamente aprobate pentru modificarea OUG 130/2021

Ieri, 08.03.2022, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților a votat modificarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr. 130/2021 aducând următoarele modificări:

La art. I, după alin.(1) se introduce un nou alineat, alin.(11 ), cu următorulcuprins:„(11) Prin excepție de la prevederile alin.(1), pentru personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, începând cu luna februarie 2022 salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2021, cu excepția personalului care a beneficiat de aplicarea dispozițiilor alin. (3) și (4).”

Alineatul (5) al articolului I se modifică și va avea următorul cuprins: “(5) În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie
2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cu excepția soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut.”

 

Comentarii

comentarii