Modificările preconizate la legea pensiilor 223/2015 – probleme constatate

PL-x nr. 244/2023

L E G E
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

26.06.2023 înaintat la Senat

s-a decis transmiterea acestei legi Senatului, pentru ca acesta să dezbată și să se pronunțe, în procedură de urgență, asupra textelor nou introduse și adoptate de plenul Camerei Deputaților
28.06.2023 adoptat de Senat

retrimis pentru o nouă dezbatere, în vederea pronunțării de către Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională

Proiectul poate fi consultat aici

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20838

Adresa a fost trimisa catre Parlament (Senat si Camera Deputatilor), cabinetul primului ministru dar si catre Administratia Prezidentiala.

 

Consultând Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal PL-x nr. 244/2023 adoptat de către Camera Deputaților, am constatat
probleme de tehnică legislativă și de armonizare între legislația specială și cea
generală, probleme ce se cer imperios a fi remediate.
I. Referitor la Anexa nr.14 din proiect (Anexa nr. 2 la Legea 223/2015)
La anexa din Legea 223/2015 se prevede modalitatea de majorare etapizată a
vârstei standard de pensionare de la 55 la 60 ani.
Prin Anexa 2 ce se propune a fi introdusă la Legea nr. 223/2015 se prevede
modalitatea de majorare etapizată a vârstei standard de pensionare de la 60 la 65
ani.
Majorarea vârstei standard de pensionare prevăzută a fi reglementată ca
anexa 2 la Legea nr. 223/2015 folosește alt sistem de etapizare.
Problema constă în faptul că cei ce nu îndeplinesc condițiile de pensionare în
anul 2030, nu vor îndeplini, nici în anii 2031-2034, ci doar în 2035. Cu alte
cuvinte, etapizarea nu este în fapt, etapizare, ci majorarea vârstei standard de
pensionare de la 60 la 65 ani, începând chiar din anul 2030 sau, altfel spus, cei ce
nu îndeplineau condițiile de pensionare în 2030 nu vor mai îndeplini aceste condiții
decât în 2035. Se poate ajunge la situația în care între anii 2031-2036 nu va mai
ieși la pensie niciun polițist sau militar.
Exemplu ipotetic: în anul 2030, la vârsta de 59 ani, angajatul ar fi ieșit la
pensie în anul 2031 conform legislației actuale, dar în anul 2031, când va împlini
vârsta de 60 ani, vârsta standard de pensionare va fi 61 ani, conform proiectului.
Mergând pe același principiu al etapizării, în anul 2032 când va împlini vârsta de
61 ani, vârsta standard de pensionare va fi 62 ani. Principiul rămâne valabil până în
anul 2036, când practic va îndeplini condițiile de pensionare conform modificărilor
propuse.
Soluția propusă este modificarea prin completare a anexei actuale din Legea
nr. 223/2015, de la vârsta standard de pensionare de la 60 la 65 ani, respectând
același principiu al aplicării etapizate deja existent.

Luna și anul nașterii          Luna și anul pensionării             Vârsta standard de pensionare (ani/luni)
Ianuarie 1970                            Ianuarie 2030                                               60/0
Februarie 1970                         Februarie 2030                                             60/0
Martie 1970                              Martie 2030                                                   60/0
Aprilie 1970                              Aprilie 2030                                                   60/1
Mai 1970                                   Mai 2030                                                        60/1
Iunie 1970                                 Iunie 2030                                                     60/1
Iulie 1970                                  Iulie 2030                                                       60/2
August 1970                             August 2030                                                   60/2
Septembrie 1970                    Septembrie 2030                                            60/2
Octombrie 1970                     Octombrie 2030                                               60/3
Noiembrie 1970                     Noiembrie 2030                                               60/3
Decembrie 1970                     Decembrie 2030                                               60/3
(…)                                                      (…)                                                               (…)

II. Referitor la armonizarea legislativă
Articolul 18 lit. a) din Legea nr. 263/2010 a fost modificat prin Legea nr.
215/2019 în sensul că a stabilit ca pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de
muncă să se acorde 4 luni de cotizare în condiții normale (având ca efect reducerea
vârstei standard de pensionare cu 4 luni la fiecare an lucrat în condiții deosebite).
Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 223/2015 prevede reducerea vârstei
standard de pensionare cu 3 luni la fiecare an lucrat în condiții deosebite.
După modificarea din 2019 a Legii nr. 263/2010, nu s-a mai actualizat și
Legea nr. 223/2015, astfel încât angajați încadrați în condiții deosebite au o
reducere a vârstei standard de pensionare, diferită, în funcție de angajator.
Soluția propusă este eliminarea discriminării prin armonizarea legii speciale
nr. 223/2015 cu legea generală nr. 263/2010, prin modificarea art. 21 alin. (1) din
Legea nr. 223/2015 astfel:
a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.
Cu stimă,

Președinte
Vasile Lincu

Comentarii

comentarii