Propuneri proiect modificare HG nr. 520/2013

Către,   Ministerul Finanţelor Publice     Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind […]

Solicitare dezbatere publica proiect de modificare a HG nr. 520/2013

Către, Guvernul României               Având în vedere proiectul de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, anexat în copie prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta a fost adus la cunoştinţa publicului şi supus spre avizare autorităţilor publice interesate. În caz afirmativ, […]

Solicitare elaborare act normativ schimbare grupa de munca

Către, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice   Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor, vă rugăm să elaboraţi un proiect de act normativ care să permită încadrarea activităţii personalului vamal în categoria locurilor de muncă cu condiţii […]

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

proiect HG nota de fundamentare ORGANIGRAMA ANEXA 2 ANEXA 3

Prin noul OUG, toti functionarii publici vor fi salarizati la nivelul maxim al functiei/gradului profesional

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare   (…) ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul […]

Dezbatere publica a proiectului de reorganizare a birourilor vamale de frontiera

In data de 09.02.2016, ora 11, la sediul Ministerului Finantelor Publice va avea loc dezbaterea publica a proiectului de hotarare de Guvern privind reorganizarea unor birouri vamale de frontiera. Daca aveti sugestii si recomandari va rugam sa ni le transmiteti la e-mail: office@prolex.ro sau fax: 0213161412. Multumim. adresa ANAF birouri vamale de frontiera nota de […]

OUG nr. 57/2015privind salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene şi măsuri fiscal-bugetare

    Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 […]

Propuneri referitoare la proiectul de hotarare de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. […]

Amendamentele Pro Lex la proiectul legii salarizarii

La 3 lit. „d”, să se completeze la final cu sintagma „conform legii”. Argumente: Criteriile stabilite de fiecare ordonator principal de credite pentru evaluarea performanţei profesionale trebuie să fie stabilite în baza unor prevederi legale, şi nu arbitrar, prin voinţa ordonatorilor, în special în cazul administraţiei publice locale.   7 se modifică şi va avea […]

Proiectul legii salarizării a intrat în dazbatere cu sindicatele

In data de 13 iulie a.c., la sediul ministerului muncii a avut loc prima discutie pe legea salarizarii. Din delegatia Confederatiei Meridian face parte si Lincu Vasile, presedintele sindicatului Pro Lex. Atasat prezentei gasiti proiectul ministerului. Urmatoarea intalnire va avea loc pe data de 23 iulie a.c., insa pana luni 20 iulie a.c. trebuie sa trimitem […]