Contestarea nivelurilor maxime ale salariilor de baza stabilite conform OUG nr. 57/2015, OUG nr. 20/2016 si OUG nr. 43/2016

 Incepând cu luna august 2016, personalul ANAF care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad profesional si gradaţie de vechime în funcţie trebuia salarizat la nivelul maxim al salariului de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

            Aceasta prevedere a fost aplicata initial doar temporar la unele directii generale regionale ale finantelor publice, unde s-a stabilit salariile doar la nivelul personalului din cadrul fiecarei institutii in parte, iar la altele s-au asteptat salariile unice stabilite de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
            In luna noiembrie, ANAF a transmis in teritoriu o circulara inregistrata sub nr. A.PRS 3415/11.11.2016, cu o anexa centralizatoare ce cuprinde nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată, pentru fiecare funcţie, grad profesional si gradaţie de vechime în funcţie, la nivelul tuturor direcţiilor regionale ale finanţelor publice. In baza acesteia au fost stabilite ulterior toate salariile de baza ale personalului de la nivelul tuturor institutiilor subordonate ANAF. Desi am solicitat anexa cu salariile transmisa in teritoriu, pana la aceasta data institutia nu a dat curs solicitarii noastre.
            In prezent ca urmare a sesizarilor primite de la dvs. referitoare la existenta mai multor salarii de baza pentru aceeasi functie, grad profesional si gradatie de vechime, persoanele interesate sunt rugate sa ne transmita documentele necesare pentru a inainta actiuni in instanta pentru corectarea acestor erori.
            Atasat va transmitem modele de contestatie, atat pentru cei care au primit decizii cat si pentru cei carora nu li s-au intocmit. In vederea formularii actiunilor, in afara raspunsului primit la contestatia depusa de catre dvs. la directiile generale regionale ale finantelor publice, va rugam sa ne comuncati si informatii legate de nivelul maxim al salariului ce trebuia aplicat pentru aceeasi functie, grad si vechime detinuta de dvs., precum si orice alte date pe care le considerati necesare.
            Va transmitem si imputernicirea ce trebuie completata pentru a fi depusa in instanta, conform art. 28 alin (2) din Legea nr. 62/2011.
,,Art. 28 (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată în mod expres. „
            Avand in vedere faptul ca ne-ati sesizat ca mai sunt membri de sindicat care nu figureaza in baza noastra de date proprie dar totusi li se retine cotizatia pe statul de plata, va rugam sa ne transmiteti si fluturasul de salariu pentru a face corecturile necesare.

Comentarii

comentarii