Proiect de OUG ref la masuri fiscal-bugetare in 2018

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal – bugetare în anul 2018, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene     Având în vedere că, urmare a aplicării prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost aprobate prin […]

Ghidul legislativ al membrului Pro Lex

Ghidul membrilor Pro Lex  Aspecte de interes profesional și sindical,  analizate şi explicate pentru polițiștii membrii Pro Lex, în scopul de a fi mai bine informaţi şi, implicit, mai protejaţi   CUPRINS:   UTILITATEA ȘI MODUL DE FOLOSIRE A GHIDULUI ASPECTE DE MUNCĂ    2.1. Programul (normal) de lucru    2.2. Munca suplimentară           2.2.1. […]

Lider de sindicat

7.2 Lider de sindicat ce detine functii de conducere in calitate de politist Dreptul la asociere sindicală este garantat poliţiştilor (funcţionari publici cu statuit special) de art. 29 din Legea 188/1999, republicată şi art. 3 alin. 1) din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, ambele cu modificările şi completările ulterioare. Poliţiştii pot deţine funcţii […]

Acordul colectiv

7.1. Acordul colectiv Rezumatul Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor nr. 6873 din 22.05.2013 : Art. 11. MAI este obligat să asigure, în limita fondurilor aprobate prin buget, condiţii optime de muncă, atât din punct de vedere al logisticii, cât şi din punct de vedere al dotărilor şi amenajării spaţiilor în care îşi […]

Avertizorul public

6.4. AVERTIZORUL PUBLIC (DE INTEGRITATE) Definire Ø    Sunt protejate de lege „persoanele care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din alte unităţi bugetare (administraţia publică centrală, administraţia […]

Transparenta decizionala

6.3. TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ Definire Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele, cu cetățenii și asociațiile legal constituite […]

Medierea în penal

6.1.2. Medierea în penal Definire Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator). Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea […]

Asistenta juridica

6.1. ASISTENŢA JURIDICĂ. MODEL DE CERERE 6.1.1. Asistența juridică Definire Asistenţa juridică se acordă poliţiştilor împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu (Ordinul MAI nr. 9/2009 reglementează suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării […]

Raspunderea materiala

5.3. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ PENTRU CHELTUIELI DE JUDECATĂ ȘI PENTRU AVARIEREA AUTOTURISMELOR DE SERVICIU Definire Patrimoniul MAI reprezintă totalitatea activelor corporale şi necorporale, activelor financiare, disponibilităţilor băneşti aflate în administrare, folosinţă, gestiune, conservare sau în păstrare, chiar şi temporară, indiferent de modul de dobândire şi locul unde se află, precum şi totalitatea drepturilor şi […]

Raspunderea disciplinara

DISCIPLINA ȘI RĂSPUNDEREA În cadrul acestui domeniu există următoarele secțiuni: 5.1. Ordinele şi refuzul executării ordinelor; 5.2. Răspunderea disciplinară; 5.3. Răspunderea materială. Răspunderea materială pentru avarierea autoturismelor de serviciu. 5.1. ORDINELE ŞI REFUZUL EXECUTĂRII ORDINELOR Definire Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă […]