Raspunderea disciplinara

DISCIPLINA ȘI RĂSPUNDEREA În cadrul acestui domeniu există următoarele secțiuni: 5.1. Ordinele şi refuzul executării ordinelor; 5.2. Răspunderea disciplinară; 5.3. Răspunderea materială. Răspunderea materială pentru avarierea autoturismelor de serviciu. 5.1. ORDINELE ŞI REFUZUL EXECUTĂRII ORDINELOR Definire Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă […]

Suplimentul de hrana 12B

4.5. SUPLIMENTUL DE HRANĂ Definire Poliţiştii care lucrează în ture  sau schimburi, primesc suplimentul de hrană 12B pentru 8 ore Personalul care lucrează în ture beneficiază de suplimentul „B” de hrană, sub forma de hrană rece, câte o dată pentru fiecare fracţie a 6-8 ore, în raport cu regimul normal de lucru al unităţii. Durata […]

Acordarea ajutoarelor materiale prin sindicat

4.4. ACORDAREA AJUTOARELOR MATERIALE Definire Membrii de sindicat participă la constituirea fondului de întrajutorare prin redirecţionarea unui procent de 2% din impozitul pe venit. Aceste fonduri se administrează de către liderii de sindicat ai grupelor sindicale teritoriale, în beneficiul membrilor care au contribuit la constituirea fondului. ATENȚIE! Precizări privind 2% din impozitul pe venit. Membrii […]

Compensatia pentru chirie

4.3. COMPENSAŢIA PENTRU CHIRIE Definire Compensația pentru chirie se acordă (Legea 360/2002 art. 31 alin. (1) și alin. (11): – Poliţistului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul […]

Asigurarea de viata, sanatate si bunuri

4.2. ASIGURAREA DE VIAŢĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNURI Definire a) poliţist rănit – poliţistul supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului; b) poliţist invalid – poliţistul rănit clasat inapt pentru serviciul poliţienesc […]

Decontarea transportului

4.1. DECONTAREA TRANSPORTULUI Definire Pe timpul deplasării în interes de serviciu, al delegării, detaşării şi în alte situaţii prevăzute în HG nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor ,modificată și completată prin HG nr.130/2013,sau în alte dispoziţii legale, polițiștii se pot deplasa cu diferite […]

Distincții

3.7. DISTINCȚII CE SE ACORDĂ POLIȚIȘTILOR Definire Ordinul MAI  nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română stabileşte distincţiile onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României, ce se conferă la nivelul Poliţiei Române. Categoriile de personal ce pot primi astfel de distincţii sunt: poliţiştii în […]

Tutela profesionala

3.6. TUTELA PROFESIONALA TUTELA PROFESIONALĂ (Anexa 5 din OMAI 140/2016)   Ce este tutela profesională? Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a poliţistului, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţi de poliţie. (art. 3) Asupra cui se exercită? Conform art. 4 din Anexa 5, tutela se […]

Evaluarea polițiștilor

3.5. Evaluarea polițiștilor     Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, se realizează o dată pe an.    Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea (evaluare de serviciu anuală), iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de învăţământ.  […]

Acordarea gradatiilor

3.4. ACORDAREA GRADAȚIILOR Definire Poliţiştii au dreptul la 1-7 gradații, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist. Intervalele de timp în funcţie de care se acordă cele 7 gradații, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de funcţie avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în salariul de […]